Podatek od nieruchomości w 2024 roku: stawki, kto musi zapłacić, komu się upiecze?

Podatek od nieruchomości: Sprawdzam stawki w 2024 r. z 38 największych miast. Czym jest? Kto musi płacić, a kto nie? Jakie są terminy? Sprawdzam!

Podatek od nieruchomości
Fot. C by ZF

Podatki to zawsze drażliwy temat. Różnego rodzaju daniny publicznoprawne mocno obciążają budżety domowe, nawet jeśli jednostkowo nie wydają się bardzo wysokie. Świetnym przykładem będzie tutaj podatek od nieruchomości – nie mylić z podatkiem od sprzedaży nieruchomości

W nadchodzącym 2024 roku stawki tego podatku znów, a jakże, poszły do góry, w efekcie czego coraz mocniej bije on po kieszeni. Ile wynosi podatek od nieruchomości w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców? Kto musi płacić ten podatek, a kto może go uniknąć? Zapraszam po szczegóły. 

Czym jest podatek od nieruchomości?

Jest to danina, która budzi mnóstwo kontrowersji, ponieważ bezpośrednio uderza w prawo własności. Chodzi o to, że nawet będąc wyłącznym właścicielem np. gruntu, nadal trzeba płacić podatek za jego posiadanie. Wynika to wprost z Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. 

Podatek od nieruchomości to żyła złota dla samorządów i jedno z głównych źródeł finansowania budżetów miast i gmin. Płacą go wszyscy, którzy są właścicielami jakiejkolwiek nieruchomości, czyli: gruntu, domu, mieszkania, hali magazynowej, budynku biurowego etc. 

Ważne! Podatek od nieruchomości płacą nie tylko właściciele, ale też osoby, którym nieruchomość została przekazana w użytkowanie wieczyste. 

A tak wygląda oficjalne pismo zawiadamiające o ustaleniu stawek podatku od nieruchomości na kolejny rok – użyczył mi go znajomy, mieszkający w domu jednorodzinnym na terenie jednej z gmin w centralnej Polsce:

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości

Omówmy po kolei elementy tego pisma, aby lepiej zrozumieć, jak właściwie oblicza się wysokość podatku od nieruchomości. Na początku jest oczywiście urzędowa formułka i powołanie się na Ustawę oraz – co ważne – Uchwałę Rady Gminy. To organ lokalny ustala ostateczną wysokość stawek, uwzględniając jednak maksymalne wskaźniki (wrócę do tego w dalszej części artykułu). 

Następnie dowiadujemy się, jaka jest kwota podatku od nieruchomości. To suma obowiązująca w danym roku. Jak widzicie, danina została rozbita na cztery raty – następuje to z automatu, choć nie we wszystkich przypadkach, do czego też jeszcze wrócę. Dzięki temu podatek aż tak „nie boli”. 

Ranking najlepszych: Lipiec 2024

Najlepsze lokaty, konta i oferty - lipiec 2024

Dalej znajdziemy numer rachunku, na który należy uiścić ratę podatku. Można to również zrobić – w tym przypadku – u sołtysa lub na poczcie. Wiele samorządów umożliwia także opłacanie podatku w kasie urzędu miasta czy gminy. 

Teraz najważniejsze. Niewielka tabelka objaśnia, w jaki sposób został wyliczony podatek. Gmina uwzględnia tutaj ustaloną przez Radę Gminy stawkę dla budynku mieszkalnego oraz gruntu („pozostałe” oznacza, że grunt ten nie jest wyłączony z opodatkowania), co po zsumowaniu daje ostateczną kwotę daniny. Wyraźnie widać, że choć stawka podatku dla budynku mieszkalnego jest znacznie wyższa, to z uwagi na dużą różnicę w powierzchni (czyli podstawie opodatkowania) o wiele więcej trzeba zapłacić za grunt. 

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Lista „szczęśliwców” jest niestety krótka i w ciemno zakładam, że nikt z Was się na niej nie znajduje – choć oczywiście jest na to szansa. Bez przedłużania: poniżej wymieniam nieruchomości, które są wyłączone z opodatkowania, co oznacza, że ich właściciele nie muszą opłacać daniny:

 • Użytki rolne
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 
 • Lasy, z wyjątkiem tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (np. przez tartaki)
 • Nieruchomości należące do państw obcych i organizacji międzynarodowych, również te, które zostały im przekazane w użytkowanie wieczyste – obowiązuje tutaj jednak zasada wzajemności, czyli te państwa/organizacje również nie mogą pobierać podatku od polskich jednostek
 • Grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglugowymi – nie dotyczy to jednak jezior i gruntów, które są przewidziane na zbiorniki retencyjne lub zbiorniki dla elektrowni wodnych
 • Nieruchomości lub ich części, które są zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego – przykładem mogą być różnego rodzaju urzędy
 • Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz znajdujące się na nich budowle – nie dotyczy to gruntów, na których jest prowadzona działalność gospodarcza (z wyjątkiem działalności związanej z eksploatacją płatnych autostrad)

Każda inna nieruchomość podlega więc opodatkowaniu. Daninę płacą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy – stawki dla firm są oczywiście znacznie wyższe. W moim artykule skupiam się jednak na podatku od nieruchomości naliczanym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na terenie swojej nieruchomości. 

Uwaga! Jeśli ktoś ma firmę zarejestrowaną w domu czy w mieszkaniu, to musi mieć świadomość, że może mu zostać naliczony podatek od nieruchomości według stawek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Aby tego uniknąć, trzeba złożyć w urzędzie gminy/miasta oświadczenie o wyłączeniu całej powierzchni nieruchomości z działalności. Można też wydzielić tylko część – wtedy płaci się podatek naliczany według dwóch stawek.  

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

W większości przypadków podatek ten opłaca się kwartalnie. Niektórzy jednak muszą się z niego rozliczyć jednorazowo w terminie do 15 marca. Dotyczy to sytuacji, w której kwota podatku nie przekracza 100 złotych

W każdym innym przypadku podatek od nieruchomości jest „rozbijany” na cztery raty, choć oczywiście można go opłacić jednorazowo. Moim zdaniem nie warto, ponieważ za odroczenie spłaty nie są pobierane żadne odsetki – lepiej więc ustawić sobie zlecenie przelewu w koncie, pamiętając tylko o obowiązujących terminach. 

Znajdź najlepsze oprocentowanie:


Poszczególne raty opłaca się do:

 • 15 marca 
 • 15 maja 
 • 15 września  
 • 15 listopada

Ważne! W przypadku opóźnienia urząd gminy/miasta może naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. 

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości

Choć to władze samorządowe ustalają ostateczną wysokość podatku, to okazuje się, nie mają tutaj pełnej dowolności. Ograniczają je stawki maksymalne wskaźnika cen ustalane co roku na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Następuje to w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza, czyli w połowie lipca.

Warto wiedzieć: Wskaźnik cen obejmuje ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pisząc prościej: Urząd Statystyczny sprawdza, jak i czy w ogóle zmieniły się ceny rok do roku.

Dla samorządów oczywiście najkorzystniej jest regularnie podnosić stawki podatku od nieruchomości, ponieważ cała ta kasa zostaje w ich budżetach. 

W 2024 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości (dotyczące nieruchomości niebędących przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej) poszły w górę o dokładnie 15% i wynoszą:

 • Dla gruntów pozostałych (w tym działek, na których wybudowano dom jednorodzinny) – 0,71 zł za 1 m2
 • Dla budynków mieszkalnych i ich części – 1,15 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Podatek od nieruchomości a najem mieszkania 

Ta kwestia nie dla wszystkich jest jasna, a więc warto poświęcić jej kilka słów. W przypadku najmowania mieszkania, płatnikiem podatku od nieruchomości nie jest lokator, ale właściciel. Posiadacz mieszkania nie może więc wymuszać na najemcy, aby to on rozliczył się z daniny.

Stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku: ile zapłacą mieszkańcy największych miast?

Przestudiowałem uchwały poszczególnych samorządów, aby sprawdzić, jakie stawki podatku od nieruchomości obowiązują w 2024 roku w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jest ich w naszym kraju 38, dlatego dla czytelności publikuję te dane w tabelce. Sprawdźcie, jak wysoki podatek od nieruchomości zapłacicie w tym roku. 

MiastoStawka za gruntStawka za budynek mieszkalny
Warszawa0,71 zł1,15 zł
Kraków0,71 zł1,15 zł
Łódź0,71 zł1,15 zł
Wrocław0,71 zł1,15 zł
Poznań0,71 zł1,15 zł
Gdańsk0,71 zł1,15 zł
Szczecin0,71 zł1,15 zł
Bydgoszcz0,71 zł1,15 zł
Lublin0,71 zł1,15 zł
Białystok0,71 zł1,15 zł
Katowice0,71 zł1,15 zł
Gdynia0,71 zł1,15 zł
Częstochowa0,61 zł1,00 zł
Radom0,40 zł0,57 zł
Toruń0,65 zł1,00 zł
Sosnowiec*0,61 zł0,75 zł
Kielce0,50 zł0,82 zł
Rzeszów0,55 zł1,15 zł
Gliwice0,71 zł1,15 zł
Zabrze0,71 zł1,15 zł
Olsztyn0,71 zł1,15 zł
Bielsko-Biała0,71 zł1,15 zł
Bytom0,71 zł1,15 zł
Zielona Góra0,68 zł0,99 zł
Rybnik0,71 zł1,15 zł
Ruda Śląska0,71 zł1,15 zł
Opole0,51 zł0,99 zł
Tychy0,71 zł1,15 zł
Gorzów Wielkopolski0,65 zł0,95 zł
Dąbrowa Górnicza0,61 zł1,00 zł
Elbląg0,54 zł1,06 zł
Płock0,47 zł0,88 zł
Wałbrzych0,71 zł1,15 zł
Włocławek0,59 zł1,01 zł
Tarnów0,40 zł0,65 zł
Chorzów0,71 zł1,15 zł
Koszalin0,59 zł0,78 zł
Kalisz0,61 zł1,00 zł

*Nie znalazłem uchwały rady miasta w sprawie stawek podatku na 2024 rok. Podane kwoty obowiązywały w 2023 roku. 

Widać, że większość miast – zwłaszcza tych największych – nie odmówiła sobie możliwości obłożenia mieszkańców maksymalnymi stawkami podatku od nieruchomości. Są jednak samorządy, które nie sięgają aż tak głęboko do kieszeni podatników.

Zdecydowanie najtańszym pod względem podatków lokalnych miastem powyżej 100 tys. mieszkańców jest Radom. Nieźle wygląda to również w Tarnowie czy w Koszalinie. Niektóre samorządy, na przykład Gorzów Wielkopolski czy właśnie Tarnów, nie zdecydowały się na podwyżkę stawek podatku od nieruchomości i utrzymały je na dotychczasowym poziomie.

I choć różnice w skali 1 metra kwadratowego mogą się wydawać niewielkie, to perspektywa zmienia się, gdy przełożymy to na konkretne przykłady. Ktoś, kto ma 120-metrowy dom na 1000-metrowej działce w Bytomiu w 2024 roku zapłaci łącznie 848 zł podatku. Właściciel takiej samej nieruchomości w porównywalnych wielkościowo Kielcach zapłaci już „tylko” 598,40 zł, a więc o około 250 zł mniej.  

Dodam również, że osobny podatek płaci się za garaż, który jest wyodrębnionym lokalem (posiadającym własną księgę wieczystą). Tutaj stawki maksymalne w 2024 roku wynoszą 11,17 zł za metr kwadratowy

Jak to wygląda u Was? Mieszkacie w jednym z tych tańszych, czy raczej droższych miast? Czy podatek od nieruchomości stanowi istotną część ponoszonych przez Was kosztów utrzymania mieszkania/domu? Zachęcam do zostawienia komentarza! 

23 komentarzy

 1. ggrzes

  mieszkam w jednym z miast gdzie przyjęto max stawki… :( i niestety nie jest to Warszawa, a raczej Polska B albo i C

  przy okazji przeliczyłem sobie podatek jaki zaplacilem w poprzednim roku i wychodzi na to, że za budynek płaci sie tak jakby podwojnie, bo najpierw za grunt na którym go postawilismy i ponownie juz za budynek, czyli sumarycznie wychodzi 1,31zł/m^2 mieszkalnej

  płaciłem rocznie 314zł, a teraz będe ok. 329zł tj. na kwartał niby tylko ~4zł niby nie wiele, ale gdzie mi tam dochodami do Polski A inna sprawa, że w A pewnie nie było by mnie stać na dom :P

  • Pochwal się co to za miasto, jeśli nie ma go w moim zestawieniu. Niestety sporo miast zastosowało maksymalne stawki na ten rok. I masz rację – płaci się niestety najpierw za grunt, a później jeszcze za to, co stoi na tym gruncie (dom, mieszkanie w budynku wielorodzinnym itd.). Te Twoje 4 zł to „tylko” 4,78% – inni w tym roku zdecydowanie bardziej odczują podwyżki.

   PS Nie lubię określeń Polska A, Polska B, Polska C…

 2. Ewelina

  Szkoda Mateuszu, że nie napisałeś, ile wynoszą stawki z lokal usługowy (chyba, że inaczej się to nazywa). Wielu z Twoich czytelników jest zapewne posiadaczami miejsc postojowych w parkingu podziemnym, znajdującym się na terenie budynku, w którym mają mieszkanie. Te 15m2 miejsca postojowego potrafi kosztować kilka razy więcej podatku niż 60 – cio metrowe mieszkanie. W tamtym roku przerabiałam to po raz pierwszy i byłam lekko mówiąc, zdegustowana tymi stawkami. W tym roku jestem psychicznie nastawiona na koszty, ale i tak zastanawia mnie fakt, ile setek sobie gmina zażyczy…

  • Cześć Ewelina!

   No niestety, o tym nie pomyślałem, aby przy okazji zrobić i takie zestawienie. A masz rację – część osób płaci jeszcze za miejsce postojowe w przypadku mieszkań czy za budynki gospodarcze w przypadku domów. Przy okazji aktualizacji zestawienia za rok, postaram się przygotować takie informacje! :-)

   A napiszesz tymczasem, która gmina ma takie ogromne stawki za miejsca postojowe?

   • Ewelina

    W zasadzie to nie wiem, czy ogromne. W każdym razie bardzo mnie zaskoczyła ta różnica w stawkach. Jestem teraz w pracy. Jak wrócę do domu to mogę podać zestawienie. Chodzi o Wrocław.

 3. Stanisław

  Dzierżawie lokal od urzędu gminy Opłacam czynsz. Gmina i tak nalicza mi podatek od nieruchomości. Czy to jest zgodne z prawem.

 4. Stanisław

  Dzierżawie lokal od urzędu gminy. Gmina i tak nalicza mi podatek od nieruchomości. Przecież nie jestem jej właścicielem.

 5. Aga

  Widać strasznie jestem nieogarnięta, ale nie miałam pojęcia o istnieniu tego podatku…. myślałam, że płaci się podatek przy zakupie, za notariusza, opłaty przekształceniowe… czynsz, który w miastach jest wysoki… a do tego tutaj kolejne kilkaset złotych podatku rocznie i to przez tyle lat… niezła suma! :O

 6. Tadeusz

  Było jest i będzie że łupienie ciułacza jest we krwi „krwiopijców” inaczej się ma wszystkich co to oni łupią państwo w naszym przypadku polskie państwo chodzi o tych wszystkich „wielkich tego świata” URZĘDNIKÓW. PROFESORÓW, SĘDZIÓW, PROKURATORÓW I IM PODOBNYM CWANIACZKÓW co siedzą na stołeczkach z ogromnymi pensyjkami i różnymi przywilejami za nasze pieniądze. Nie wyliczam broń Boże prywatnych właścicieli firm itp. bo oni muszą zarobić na siebie, pracowników i na tych poprzednich wymienionych. Cwaniactwo było będzie i zapewne POZOSTANIE do „końca świata i jeden dzień dłużej” wg. klasyka. Tak więc ciułaczu możliwie wyzbądź się wszystkiego co dawałoby tobie być niezależnym gdyż lepiej jest być z ciągle wyciągnięta ręką „bo mi się należy” a będziesz żył spokojniej i będziesz miał ich wszystkich w „poszanoawaniu”. Nie szarp się bo już nie jednego wyprowadzili nogami do przodu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Piotrek

  Cześć,
  od października 2018 r. jestem włacicielem działki rolnej z miejscowym planem zagospodarowania terenu na usługi i turystykę. powierznia 1,05 h. Totalnie nie znam się na sprawach podatkowych i właśnościowych. To moja pierwsza nieruchomość. A przez to przyznam się , że nie płaciłem żadnego podatku za to od samego początku, bo nie wiedziałem, że trzeba. Na działce nie ma żadnych budynków. Czy sam mam się zgłościć do gminy w tej sprawie? Czy spodziewać się dużej kary ? a może jednak jestem wyłączony z tego obowiązku?
  pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc

 8. miś uszatek

  Posiadamy domek jednorodzinny i tu się zaczyna …pazerność wybrańców UG! Za 2020R. to było ok. 350 zł. Za 2021 wykwit pazernośći ,chciwości , obłudy 2×350 zł ! A nasze zebracze emeryturki jak 5 lat temu….a wybory do UG dopiero za 2 lata chyba że „referendum pazernemu kmiotkowi zafundować ?

 9. Joanna

  To jeden z bardziej niesprawiedliwych podatków, za 1m2 gruntu w centrum Warszawy zapłaci się dokładnie tyle samo co za 1m2 działki położonej we wsi z drogą gruntową bez oświetlenia i całej infrastruktury.

 10. iwona

  Też tak uważam, że to jest najbardziej niesprawiedliwy podatek, w naszej miejscowości był ustalany na podstawie zeznań mieszkańców, jedni przyznawali się do adaptacji poddasza inni nie, nikt tego sprawdzał.
  Postawiliśmy z mężem na własnym gruncie garaż, ponieśliśmy związane z tym koszty , a teraz jeszcze musimy
  8,37 zł za 1m2 garażu i grunt na którym stoi ten garaż. Dla mnie to jest chore.

 11. Marcin

  Na początek wyjaśnienie – kestem całkiem zielony w kwestiach podatkowych… Teraz nasunęło mi się takie pytanie: kupiliśmy 2 lata temu działkę budowlaną (na przetargu od miasta to działka rolna zamieniona na budowlaną), dopiero teraz zacząłem się zastanawiać czy nie powinienem przypadkiem za nią płacić jakiś podatek?? Jeśli tak, to gdzie się mogę dowiedzieć o jego wysokości??

 12. Stanisław

  Urząd Gminy ustala podatek. Podatek będzie od budynków , teraz nie powinno być podatku. Dużo większy jest podatek od budynków gospodarczych, garaży itp. niż od budynku mieszkalnego. Planując budowę domu najlepiej pomyśleć aby budynek mieszkalny zapewniał garaż, pomieszczenia gospodarcze itp. jako jeden obiekt wtedy podatek będzie symboliczny. Od budynków gospodarczych, oddzielnych garaży jest kilkakrotnie wyższy. Ja np. za budynek 9x16m place 3 razy mniej niż za budynek gospodarczy 5x8m.

 13. Mirek

  Ja jestem właścicielem garażu położonego na gruncie skarbu państwa . Z tego tytułu ponoszę koszty za użytkowanie wieczyste gruntu , oraz podatek od nieruchomości ( budynki pozostałe ) oraz grunty pozostałe ! Grunty które nie są moją własnością , a za których użytkowanie jak wspomniałem płacę … Czy to jest zgodne z prawem ?

 14. Marcin

  Jest to opłata niesprawiedliwa i nie wynika to z tego że w Wawie i Pcimiu za metr płacimy tyle samo. To w istocie jest bandytyzm, by za ziemię, której jestem właścicielem, w której księdze wieczystej jestem jedynym migącym ową ziemią rozporządzać, musieć płacić jakiekolwiek opłaty! Pytam dlaczego?! Sam zarobiłem na tę ziemię, zapłaciłem za akt notarialny, za KW i podatek od wzbogacenia. Czasem wymaga to sporych wyrzeczeń przecież. Dlaczego choćby 1 grosz mam płacić tym pier…..ym darmozjadom, którzy co rok ustanawiają nowe stawki?!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Obowiązuje regulamin komentarzy. Wymagane pola są oznaczone *