Co zrobić, gdy bank zablokował Ci pieniądze na koncie?

Blokada konta bankowego
Fot. C by ZF

Zdecydowana większość z nas trzyma bieżące środki na bankowym rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym. Dzięki temu mamy do nich łatwy dostęp – na przykład płacąc za zakupy kartą w sklepie, wypłacając gotówkę z bankomatu czy zlecając przelew. Może się jednak zdarzyć, że pewnego dnia nie będziesz w stanie zrealizować żadnej transakcji, i to pomimo posiadania środków. Wszystko przez zablokowanie pieniędzy na koncie przez bank. 

Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Co należy wtedy zrobić, aby odzyskać dostęp do swoich pieniędzy? Wszystko wyjaśniam w moim artykule. Zapraszam. 

Dlaczego bank zablokował środki na koncie? 

Do zablokowania pieniędzy na koncie bankowym może dojść tylko w trzech przypadkach:

 1. Gdy bank ma uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do włamania na konto czy próby innego nielegalnego rozporządzenia środkami klienta – przykładem będzie tutaj sytuacja, w której np. dotychczas płaciliśmy kartą wyłącznie w Polsce, aż tu nagle bank odnotowuje taką transakcję w Afryce czy w Azji. Dla banku jest to podejrzane i słusznie dokonuje blokady karty oraz samej płatności, chcąc w ten sposób chronić klienta przed kradzieżą. Odblokowanie środków będzie możliwe podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem banku i potwierdzenia swojej tożsamości. Wybierając się na wakacje w jakieś egzotyczne strony świata warto również poinformować o tym bank – wówczas nie będzie problemu z autoryzowaniem płatności kartą czy wypłatą środków z bankomatu. 
 2. Gdy bank ma podejrzenie, że zdeponowane środki mogą pochodzić z przestępstwa, służą do finansowania terroryzmu lub prania brudnych pieniędzy – w takiej sytuacji konto zostanie zablokowane na okres od 24 do 72 godzin lub 96 godzin po decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nakaz zablokowania  środków (lub pojedynczej transakcji) na okres do 6 miesięcy może natomiast wydać prokurator. 
 3. Gdy bank otrzyma nakaz zajęcia części środków zgromadzonych na koncie klienta w celu zaspokojenia jakiegoś roszczenia. No i tutaj z odblokowaniem pieniędzy niestety nie pójdzie już tak łatwo. 

W tym artykule skupiam się na tej ostatniej sytuacji, ponieważ nie dość, że jest ona najbardziej prawdopodobna, to jeszcze jest szczególnie kłopotliwa dla posiadacza rachunku bankowego – nie tylko z uwagi na sam fakt zablokowania pieniędzy, ale też na przyczynę tego zdarzenia, czyli po prostu narobienie sobie długów. 

Kto ma prawo zająć środki na koncie bankowym?

Trzeba wyraźnie podkreślić, że konta nie zajmuje sam bank, ale de facto instytucja, która się o to zwraca i ma ku temu podstawy prawne – najczęściej decyzję sądu, ale nie tylko. Prawo do zajęcia środków na rachunku bankowym mają przede wszystkim:

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego;
 • Niektóre organy jednostek samorządowych; 
 • Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
 • Krajowa Administracja Skarbowa;
 • Komornik działający na zlecenie sądu;

Do zajęcia części pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym może więc dojść z powodu na przykład niezapłaconych mandatów drogowych, zaległości w opłacaniu alimentów na dziecko, zadłużenia w spłacie kredytu konsumenckiego/ratalnego czy powstania zaległości podatkowych. Częstą przyczyną zablokowania rachunku jest też toczące się postępowanie skarbowe wszczęte w związku z podejrzeniem np. nieodprowadzenia należnego podatku. 

Bank sam z siebie nie ma więc prawa zablokować pieniędzy na koncie klienta (chyba, że w celach prewencyjnych, co wyjaśniłem wcześniej). Działa na polecenie organu występującego do niego z takim wnioskiem. 

Egzekucja komornicza 

Warto poświęcić temu zagadnieniu osobny akapit, ponieważ to właśnie egzekucja komornicza jest najczęstszym powodem zablokowania środków na prywatnym koncie bankowym. Komornik, działając na polecenie sądu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty odpowiadającej wysokości roszczenia, na przykład z tytułu niezapłaconych alimentów czy innych zobowiązań. 

Ranking najlepszych: Maj 2024

Najlepsze lokaty, konta i oferty - maj 2024

Tutaj trzeba jednak wyjaśnić (a niektórych pewnie uspokoić), że komornik nie ma prawa zająć wszystkich pieniędzy zdeponowanych na koncie bankowym dłużnika. Prawo bankowe stanowi, że wolna od zajęcia komorniczego jest kwota do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Innymi słowy: jeśli komornik wnioskuje do banku o zajęcie 2000 złotych, a dłużnik ma na koncie tylko 1500 złotych, to egzekucja nie będzie możliwa (kwota jest mniejsza niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

Mało tego: komornik nie może zająć więcej niż 50% dochodów dłużnika oraz więcej niż 25% dochodów z emerytury lub renty (w przypadku tych świadczeń również obowiązuje zwolnienie z egzekucji komorniczej kwoty niższej niż 75% minimalnej emerytury/renty). 

Wolne od zajęcia komorniczego są również dochody z tytułu alimentów i świadczeń rodzinnych, czyli np. wypłacane w ramach programu Rodzina 500+. 

Czy bank informuje o blokadzie konta?

Nie, bank nie ma takiego obowiązku, dlatego po prostu tego nie robi. Stąd zablokowanie środków na koncie może być bardzo zaskakujące i nieprzyjemne, kiedy np. chcemy zapłacić za zakupy w sklepie kartą i słyszymy od sprzedawcy o odmowie. 

O blokadzie środków musi natomiast poinformować instytucja, na rzecz której zostało dokonane takie zabezpieczenie – robi to listownie. 

Na jakich rachunkach może zostać ustanowiona blokada środków?

Bank, na wniosek uprawnionej do tego instytucji, może zablokować pieniądze na każdym prowadzonym przez siebie rachunku klienta. Dotyczy to zarówno zwykłego ROR-u, jak i konta oszczędnościowego, konta firmowego (związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą), a także – co może być szczególnie zaskakujące – na lokacie terminowej

Znajdź najlepsze oprocentowanie:


Bank zablokował konto – i co teraz? 

Przede wszystkim warto zacząć od ustalenia przyczyny takiego ruchu – być może w skrzynce pocztowej od dawna leży awizo listu wysłanego przez np. komornika, w którym informuje on o wszczęciu egzekucji z rachunku bankowego. 

Ważna informacja jest taka, że w przypadku zajęcia środków na wniosek jakiejś instytucji, nie ma sensu dzwonić do banku czy fatygować się do placówki. To nic nie da, ponieważ bank nie ma prawa zdjąć blokady do momentu uregulowania zadłużenia lub innego polubownego rozwiązania tej sytuacji na linii dłużnik-wierzyciel. Trzeba się więc skontaktować z instytucją, która faktycznie dokonała zajęcia. 

Pamiętaj: Blokada środków na koncie może zostać zdjęta wyłącznie na wniosek tego, kto wcześniej nakazał bankowi jej założenie. 

Konieczne jest zatem porozumienie się z wierzycielem i poczekanie, aż instytucja prześle do banku dokumenty, na mocy których możliwe będzie zwolnienie blokady konta. Dla banku nie ma znaczenia, czy dług został uregulowany – liczy się tylko „papier”. Jeśli więc np. środki zostały zablokowane z tytułu zadłużenia w ZUS, to samo zapłacenie zaległych składek nie spowoduje odblokowania konta. 

Jak długo potrwa blokada konta bankowego?

Poza omówioną wcześniej sytuacją, w której blokada następuje w związku z podejrzeniem pochodzenia pieniędzy z czynu zabronionego, nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego, jak długo bank może blokować środki na rachunku klienta. Zależy to wyłącznie od tego, kiedy bank otrzyma wniosek od uprawnionej instytucji o możliwości zdjęcia blokady. 

Dlatego priorytetem w takiej sytuacji jest jak najszybsze dogadanie się z autorem zajęcia poprzez czy to uregulowanie zadłużenia, czy wypracowanie innego kompromisowego rozwiązania (np. rozłożenie płatności na raty). 

Rada: Jeśli w wyniku blokady środków nie masz pieniędzy pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb, to wystąp do blokującego organu z wnioskiem o uwolnienie części zajętych środków do momentu rozwiązania tej sytuacji. 

Docelowo natomiast każdy, kogo konto zostało zablokowane na wniosek wierzyciela powinien przeczytać od deski do deski mój przewodnik po tym, jak wyjść z długów. Zastosowanie się do zawartych w nim wskazówek jest najlepszym sposobem na uniknięcie podobnego problemu w przyszłości. 

Są tutaj osoby, którym bank zablokował środki na koncie? Jaka była przyczyna? Udało się to odkręcić? Dajcie znać w komentarzu. 

1 komentarzy

 1. Mateusz

  Mały komentarz, bank zablokował mi środki ze względu na ustawę odnoszącą się do prania pieniędzy. Dlaczego? ponieważ nie pojawiłem się w oddziale w terminie który sobie wymyślił i nie pokazałem dowodu osobistego. Czy miał do tego prawo?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Obowiązuje regulamin komentarzy. Wymagane pola są oznaczone *