Alimenty dla dziecka: jak wylicza się ich wysokość? Czym są alimenty natychmiastowe? Jak wygląda procedura?

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Komu, kiedy i jak długo trzeba wypłacać alimenty? Jak wygląda procedura alimentacyjna? Czym są alimenty natychmiastowe?

Fot. C by ZF

Wypłacanie alimentów jest przykrym obowiązkiem rodzica, który (najczęściej po rozpadzie małżeństwa) nie otrzymał pełnych praw do opieki nad pociechą. Zwykle dotyczy to ojców. W Polsce mamy ogromny problem ze ściągalnością alimentów. Dłużnicy alimentacyjni zawsze używają dokładnie tego samego argumentu: nie stać ich na płacenie zasądzonej kwoty. Warto więc sprawdzić, na jakiej podstawie sądy wyliczają wysokość alimentów dla dziecka. Przyjrzałem się całej procedurze, a szczegóły znajdziecie w moim artykule.

Komu i jak długo trzeba wypłacać alimenty?

Co do zasady alimenty należą się dziecku lub byłemu małżonkowi (tym drugim przypadkiem nie zajmuję się tym artykule). Wypłaca je rodzic, któremu sąd nie przyznał opieki nad dzieckiem. Alimenty w założeniu mają więc być formą „dokładania się” do budżetu na wychowanie i utrzymanie pociechy.

Większość osób niesłusznie sądzi, że alimenty należy wypłacać tylko do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Prawo mówi wprost: ten obowiązek ciąży na rodzicu do czasu, aż dziecko (nawet dorosłe) nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Co należy rozumieć przez możliwość samodzielnego utrzymania się?

Zdobycie przez dziecko zawodu lub kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej
Uzyskanie przez dziecko majątku przynoszącego dochody wystarczające na pokrycie własnych kosztów utrzymania (np. mieszkanie przeznaczone na wynajem)

Uwaga! Z obowiązku alimentacyjnego zwalnia również fakt, że dziecko celowo przedłuża okres niesamodzielności, czyli np. powtarza klasę czy rok studiów, często zmienia szkołę i kierunek nauki etc.

W praktyce alimenty można wypłacać nawet dziecku będącemu w średnim wieku – uzasadnia to np. choroba, która uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej. Trzeba przy tym pamiętać, że z obowiązku alimentacyjnego może zwolnić wyłącznie sąd – nie może więc być tak, że np. ojciec podejrzewa dorosłego syna o bumelanctwo i przestaje płacić.

Kiedy sprawa o alimenty trafia do sądu?

Obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka ciąży na obojgu rodzicach. Jeśli jedno z nich się od tego uchyla, wówczas drugie ma prawo złożyć wniosek o zasądzenie alimentów. Co ciekawe, rodzice wcale nie muszą być po rozwodzie. Wnioskujący rodzic musi określić oczekiwaną przez siebie wysokość alimentów, ale nie wziętą z sufitu.

Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla rodziców jest polubowne załatwienie sprawy, bez udziału sądu. Mogą oni zawrzeć np. umowę cywilną, w której jedno zobowiązuje się do wypłacania co miesiąc określonej kwoty.

Ranking najlepszych: Czerwiec 2020

Najlepsze lokaty, konta i oferty - czerwiec 2020

Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, to kluczową kwestią do rozpatrzenia będzie właśnie wysokość alimentów. Sąd może, ale nie musi przychylić się do wniosku złożonego przez jedno z rodziców.

Wysokość alimentów: od czego właściwie zależy?

Odrzućmy na bok sceny z seriali i filmów. Sądy nie podejmują decyzji o wysokości alimentów na podstawie tego, jak bardzo udręczoną minę zrobi wnioskujący rodzic. Pod uwagę brane są konkretne kryteria. Co ciekawe, w Polsce nie ma (póki co) żadnych sztywnych wytycznych, którymi muszą się kierować sądy. Jest to jeden z powodów, dla których sprawy alimentacyjne potrafią się ciągnąć miesiącami – sąd musi po prostu przeanalizować liczne dokumenty i zeznania.

Pisząc w dużym skrócie: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych rodzica. Zapamiętajcie drugą część tej definicji, bo za chwilę się nam przyda. Bardzo ważne jest przy tym, aby rodzice pamiętali, że oboje są zobowiązani do zaspokojenia tych usprawiedliwionych potrzeb.

Powszechnym błędem popełnianym przez osoby wnioskujące o alimenty dla dziecka jest podawanie całej wyliczonej kwoty potrzebnej na utrzymanie pociechy. Pokażę to na konkretnym przykładzie.

Joanna Kowalska chce uzyskać alimenty na dziecko od byłego męża. Wyliczyła, że miesięczny koszt utrzymania pociechy to 2000 złotych i taką kwotę żądania wpisała we wniosku. Sąd jednak dokonał rewizji, ponieważ Kowalska zapomniała, że ona także musi łożyć na utrzymanie dziecka. Ostatecznie ojcu zasądzono 1200 złotych alimentów.

Warto wiedzieć: Przy podziale kosztu utrzymania dziecka większa kwota zawsze jest nakładana na rodzica, z którym pociecha nie mieszka. Sądy zaliczają bowiem do „kosztów alimentacyjnych” także opiekę nad dzieckiem.

Wyjaśnijmy jeszcze, czym są te „usprawiedliwione potrzeby dziecka”. Są to wszelkie możliwe do udokumentowania wydatki, jakie rodzic ponosi w związku z zapewnieniem dziecku należytych warunków do życia i nauki. Przykłady poniżej:

 • Opłaty mieszkaniowe
 • Wydatki na jedzenie
 • Wydatki na środki czystości
 • Odzież, obuwie
 • Wydatki jednorazowe, jak wycieczki szkolne, kolonie, komputer
 • Koszty dojazdów
 • Dostęp do kultury i nauki (wyjścia do kina, teatru, zakup książek)
 • Leczenie

Aby uzasadnić wnioskowaną kwotę, warto dołączyć do wniosku np. rachunki, ale też zeznania świadków, np. nauczyciela. Wnioskodawca musi również przedstawić zaświadczenie o własnych dochodach oraz listę wydatków, jakie ponosi w związku z własnym utrzymaniem.

Możliwości zarobkowe rodzica: co należy przez to rozumieć?

To bardzo ważna kwestia, która nie jest powszechnie rozumiana. Otóż sąd przy określaniu wysokości alimentów weźmie pod uwagę nie aktualny poziom dochodów drugiego z rodziców, ale to, jaki mógłby to być poziom, gdyby rodzic wykorzystał wszystkie swoje możliwości intelektualne i fizyczne. Już wyjaśniam, o co tutaj dokładnie chodzi.

Wyobraźmy sobie, że alimenty ma płacić mężczyzna w sile wieku, który jest z wykształcenia programistą. Obecnie jednak jest bezrobotny i nie osiąga żadnych dochodów z tytułu pracy zarobkowej. Sąd weźmie jednak pod uwagę, że pracy dla programistów jest pod dostatkiem, a w dodatku specjaliści w tym zawodzie otrzymują stosunkowo wysokie wynagrodzenie.

Jeśli w ocenie sądu rodzic ma możliwość wykorzystania swoich kompetencji do znalezienia dobrze płatnej pracy, to zasądzi alimenty adekwatne do uśrednionego poziomu zarobków na danym stanowisku.

Oczywiście rodzic może zaprotestować, jednak aby wpłynąć na obniżenie alimentów, musi przedstawić konkretne dowody, że jego sytuacja materialna jest trudniejsza, niż wygląda na pierwszy rzut oka. Może to być np. umowa kredytowa, z której wynika, że rodzic spłaca raty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup wspólnego mieszkania.

Ponadto sąd przy wyliczaniu wysokości alimentów weźmie pod uwagę zaangażowanie rodzica w wychowanie dziecka. Jeśli rodzic ma w nosie pociechę, o czym świadczą dokumenty i zeznania świadków, to musi się spodziewać, że dostanie solidnie po kieszeni.

Po zasądzeniu alimentów sąd wyznacza również termin, w jakim określona kwota ma wpływać na konto drugiego z rodziców. Od tej decyzji przysługuje jeszcze odwołanie.

Alimenty natychmiastowe

To zupełnie nowy termin, który wprowadziła nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Alimenty natychmiastowe mają rozwiązać problem przeciągających się spraw sądowych. Obecnie wiele matek (i ojców) czeka na zasądzenie alimentów nawet grubo ponad pół roku. W 2019 roku ma zacząć obowiązywać instytucja alimentów natychmiastowych (rząd przyjął ten projekt już w lutym 2019).

Chodzi tutaj o to, że osoba ubiegająca się o alimenty musi tylko wypełnić wniosek, który następnie będzie rozpatrzony przez sąd. Ten zasądzi alimenty natychmiastowe, od razu podlegające egzekucji. Oznacza to, że ojciec czy matka dziecka będzie mieć obowiązek natychmiastowego wypłacenia alimentów, niezależnie od ewentualnego dalszego postępowania sądowego.

Kwota alimentów natychmiastowych w 2019 roku to odpowiednio:

 • 500 zł na jedno dziecko
 • 900 zł na dwoje dzieci
 • 1200 zł na troje dzieci

Kwoty te mają być rokrocznie waloryzowane. Alimenty natychmiastowe nie będą natomiast zasądzane w przypadku, gdy mają dotyczyć sześciorga i więcej dzieci.

Ważne! Jeśli rodzic zażąda alimentów natychmiastowych w wyższej kwocie, wówczas sąd rozpatrzy tę sprawę na zasadach ogólnych, co oznacza przejście standardowej procedury.

Obowiązek wypłacania alimentów natychmiastowych ustaje w momencie ukończenia przez dziecko 25. roku życia.
Czy są wśród nas osoby, które otrzymują lub same wypłacają alimenty? Może macie problem z ich wyegzekwowaniem od byłego małżonka? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzu!

25 komentarzy

 1. Sylwia

  Dzięki za temat. Wreszcie dowiedziałam się ,że po ukończeniu 18-tego roku życia przez syna nie muszę nic składać do sądu. Co za ulga, temat bardzo aktualny gdyż samotnych rodziców-zazwyczaj mam jest przerażająca ilość.
  Jeśli mogę podpowiedzieć temat: Podział majątku i brak woli jednej strony oraz spłacone długi męża oraz rozliczenie z byłym mężem.
  Ja mam taki problem i brak racjonalnego rozwiązania BEZ SĄDÓW.

  • Mateusz

   |Autor bloga

   Sylwia, cieszę się, że temat się przydał. Przygotowałem go właśnie na prośby czytelników. Temat, który podrzuciłaś trudny, ale postaram się mu przyjrzeć w przyszłości.

 2. Sylwia

  będzie mile widziany
  Spłaciłam kwotę zasądzoną przez sąd tytułem remontu ( firma budowlana zrobiła nas w ” bambuko”, spreparowała dokumenty a sąd ich nie zweryfikował, wystawiła z kosmosu fakturę za czynności , których nie wykonała, po ściągnięciu dachu i nie zabezpieczeniu pogoda się zmieniła, zalili dom a potem podali mnie do sądu, sprawa trwała 5 lat a faktura do zapłacenia z odsetkami za 10 lat, firma działa tal z klientami od lat-mówiąc krótko żyruje na ludziach i podaje do sądu), remont dział się za czasów małżeństwa, a wyrok sadu po. Teraz były mąż nie widzi potrzeby oddania połowy kwoty , którą ja wpłaciłam. I jak to odzyskać?

 3. Czytelnik

  Opinia nie jest pewnie zbyt popularna, ale chętnie poznam komentarze dotyczące „Możliwości zarobkowe rodzica” i podany przypadek.
  Mówiąc bardzo brzydko to taka „madka” może sobie usidlić takiego „programistę” i mieć z nim dziecko po czym wziąć rozwód i będzie ustawiona i tylko ładnie pachnieć przez kolejne 15 lat?
  Wydaje mi się, że jest to niesprawiedliwe dla rodzica, który ma płacić alimenty.
  A co jak weźmiemy przykład taki:
  Matka 2k, ojciec 15k – udaje im się oszczędziać miesięcznie 10k.
  To rozumiem, że po rozwodzie to ojcie musi płacić 7k matce za opiekę nad dzieckiem?

  • Arek

   Tak, takie jest prawo, a podobno żyjemy w patriarchacie :D Znajomemu sędzina zarządziła alimenty równe zarobkom (na pełnym etacie) i zaleciła podjęcie drugiej pracy.

  • Rafał

   Jest w tym trochę racji, ale z drugiej strony jaki inny mechanizm można wprowadzić, który eliminowałby przypadki podawania się przez ojca za bezrobotnego, choć w rzeczywistości osiąga spore dochody z pracy np. na czarno? W gruncie rzeczy za wszystko w życiu trzeba płacić – „madka”, jak ją nazywasz, nie zrobiła sobie dziecka sama.

   • Czytelnik

    Podany przeze mnie przypadek dotyczy celowego działania takiej kobiety, żeby się ustawić kosztem dziecka, bo wie o możliwościach zarobkowych.
    Ojciez bezrobotny to dostaje zasiłek, a poza tym chyba posiada pewne dobra, które można spieniężyć. Poza tym gdzies mieszka i za czynsz płaci. Chyba że znalazł sobie partnerkę, która wszystko opłaca. A na czarno to niech Urząd zabawi się w detektywa i zobaczy co robi albo przydzieli mu pracę za najniższą krajową, z której część będzie szła na alimenty.

    Kwestia mechanizmu owszem jest skomplikowana, ale uważam, że nie powinno to być połowa możliwych zarobków.
    W tym momencie jedyną sensowną opcją jaka przychodzi mi na myśl to rozliczanie rachunków. Owszem ojcież może dorzucać się do czynszu, ale nie musi to być apartament 200 mkw w centrum Warszawy za 10k czynszu i dziecko nie musi chodzić w Armanim czy innych tej klasy marek ubrań.
    Tak wiem rachunki można podrobić albo pożyczyć od kogoś, ale widać czy dziecko jest zadbane i czy w mieszkaniu jest porządek. Niestety „kontrola najwyższą formą zaufania” i to powinno być dopilnowane, a najgorsze jest to, że dzieje się to kosztem dziecka, które nie jest niczemu winne.

  • Wychowanabezojca

   Totalne bzdury. Od kiedy to sąd przy wyliczaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę zaangażowanie rodzica w wychowanie dziecka? Nic takiego w sądach się nie zdarza.
   Sądy nie podejmują decyzji o wysokości alimentów na podstawie tego, jak bardzo udręczoną minę zrobi wnioskujący rodzic ? Akurat! Widać że autor nie miał nigdy doczynienia z sądem rodzinnym.
   Jeśli matka wnioskuje o alimenty dla dziecka jest podawanie całej wyliczonej kwoty potrzebnej na utrzymanie dziecka to otrzyma prawie całą kwotę nawet jeśli przewyższa potrzeby dziecka i kryteria dochodowe ojca a matka nie pracowała. Poza tym sąd dodatkowo zwalnia taką matkę z opłat sądowych. Dla sądów dzisiaj liczy się dobro matki a nie dziecka. Dzieci są okradane z najbliższych.

 4. Ppp

  Jeśli ktoś od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat zarabiał w okolicach płacy minimalnej lub średniej krajowej, to sąd powinien brać pod uwagę średnie dochody płatnika, a nie wyobrażać sobie, że ktoś „mógłby pracować więcej lub gdzie indziej”. Lepiej regularnie dostawać niższe alimenty, niż szarpać się pieniądze, których nie ma i nie będzie.
  A poza tym alimenty są DOKŁADANIEM SIĘ, a nie pokrywaniem wszystkich kosztów, zatem z definicji powinny być niskie. Płatnik alimentów tez musi utrzymać się przy życiu, a wielu ludzi nadal zarabia na rękę w okolicach 2000zł lub niewiele więcej.
  Pozdrawiam.

  • Marcy

   Tylko zapomina się, że rodzic z którym dziecko zostaje, poza finansowymi nakładami, ponosi też osobiste. Jeśli dziecko zostaje z matką, to ona opiekuje się nim gdy jest chore, ona odwozi do szkoły, odrabia lekcje, robi pranie, gotuje i robi zakupy jedzeniowe i ubraniowe. Poświęca cały swój czas, podczas gdy ojciec płacący alimenty odwiedza swoje dziecko w weekend. Bez urazy, ale rodzic bez opieki nad dzieckiem poza pieniędzmi, nie wkłada za wiele w codzienne wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Kobieta z dzieckiem ma trudniej założyć nową rodzinę, niż ojciec płacący alimenty i widujący się tym dzieckiem na weekendy i to nie wszystkie. I dlatego te alimenty ze strony rodzica bez opieki nad dzieckiem są wyższe.

 5. pozwany

  Jakiej wysokości alimentów może żądać małżonek przy którym zostaje kilkuletnie dziecko (jedno, zdrowe, bez specjalnych potrzeb), kwotowo lub procentowo w stosunku do zarobków, jeśli druga osoba zarabia powyżej średniej krajowej?

 6. Zibi

  Moim zdaniem, to wszystko nie fear. Powinna byc stala kwota waloryzowana co rok. Odechcialoby sie partnerom rozchodzic z byle focha czy naciagac dobrze zarabiajacych na wysokie alimenty. Czesto te zabiegi psuja relacje platnika z dzieckiem czy dbanie o przyszly spadek dla dziecka itp.
  Powinien byc fundusz alimentacyjny z ktorego opiekunowie/ rodzic dziecka dostaja rowna kwote na kazde dziecko z poborow od osob, ktore nie maja dzieci lub porzucily wychowanie dzieci.

 7. Hany

  Artykuł super :) pomocny, ale co do niektórych komentarzy, to po prostu MASAKRA. Dzieci zostają z tym rodzicem, z którym jest bardziej związane, który sprawuje więcej opieki nad nim. A drugi rodzic powinien zadbać, aby jak najmniej dziecko ucierpiało. I jeżeli ten ojciec co zarabiał 15 a matka 2, i dziecko. Ma zostać z matką, to ile powinno dostać?? I czemu to zazwyczaj jednak matka podejmuje się opieki nad dzieckiem?

 8. piotrek

  Witam,

  w 2015 roku zasądzono mi alimenty na córkę w kwocie 500zł. – żeby zapobiec niektórym komentarzom od razu napiszę że to partnerka będąc w ciąży zostawiła mnie dla kogoś innego więc nie poiszcie prosze że porzuciłem ją i dziecko…W połowie roku 2015 ożeniłem się, w 2017 roku urodziła mi się druga córka a na początku 2020 roku kolejna. Czy w sytuacji kiedy mam obecnie troje dzieci z czego z dwójką mieszkam a na jedno płace alimenty przysługuje mi możliwośc obniżenia alimentów ?Zarabiam 3000zł na rękę. Moja małżonka zarabia ciut więcej ode mnie ale jak rozumiem w przypadku kiedy mamy rozdzielność majątkową jej zarobki nie są tu brane pod uwagę ? no i tak naprawdę alimenty to nie obowiązek mojej żony.
  Nie skąpię na pierwszą córkę i poza alimentami dośc aktywnie spędzamy czas ale niestety tyeraz moja sytuacja materialna dość mocno się zmieniła a właściwie wydatki na kolejną dwojkę też są dość spore.
  Co moge zrobić w takim przypadku ?
  Będę wdzięczny za rady

 9. Valentin

  Gorzej jak ojciec płaci A matka dziecka sklada pozew bo pracować jej się nie.chce od lat i tylko szuka opcji na wyciągnięcie jak najwięcej kasy, A utrudnianie kontaktów z dzieckiem to też wina ojców, matki św A ojcowie samo zło, nie wszystkie przypadki takie same.

 10. Hania

  Dokładnie, każdy przypadek rodziny jest indywidualny, ale jak matka tylko chce pieniędzy a pracować nie chce, to zawsze może ojciec wziąć dzieci i wystąpić o alimenty.

 11. Piotr

  Ja mam dziecko 7 lat matka od roku się nie interesuje dzieckiem czasami zadzwoni
  Ostatnio sprawa o przejęcie opieki i nawet się nie pokazała
  Za miesiąc wnoszę sprawę o alimenty
  I zastanawiam się nad kwotą
  Była pracuje w Norwegii i zarabia około 150.000 zł rocznie A dziecku nawet życzeń nie złoży co sadzicie

 12. Marek

  Witam mam pytanie.
  Jakie sąd może mi sasądzić alimenty, w przypadku gdy jestem nauczycielem na urlopie zdrowotnym, moja była żona również jest nauczycielem. Syn ma 17 lat. Ostatnie alimenty zasądzone przez sąd wynosiły 550 zł (5lat temu)
  Obecnie płace 800 zł. Co powinienem przedstawić w sądzie na swoją obronę

 13. Hrabia

  Witam Serdecznie. Jeśli mam orzeczenie o niepelnosprawnosci w stopniu znacznym. I mogę pracować tylko w zakładach pracy chronionej, dodatkowo choruje na epilepsję. Mieszkanie po rodzicach i pesja w wysokości 1900zl.to jak sprawa wygląda o alimenty.

 14. Marcin

  WITAM qwszystko sie pieknie mówi – tylko szkoda ze alimentow nie wylicza sie od zaróbkow np faceta i jego zobowiazan.Jego zona zarabia 5000tyś netto a on dajmy przykład zarabia 2700 xł -netto na 2 dzieci to 900 zl to jest 1800. Koszt mieszkania w w-wie dwupokojowego to 690 zł tak jest u nas na bemowie . Zaliczmy np karta kedytowa 130 , koszty inne daje przykład nie piszac o jedzeniu czy innych potrzebach 500 .Ile wychodzi / 500 zł z kawalkiem i teraz pytanie co mam zrobic taki facet czy kraść czy iść powiesić sie na słupie ? Bo nie licze na to ze bedzie go stac na paliwo do auta , czy nawet tylko motocykla, wyjechac gdzies a tym bardziej utrzymac jeszcze np działkę gdzieś w lesie , tu się o tym nie mowi .. Tylko plac bo zes sie stał bandyta mimo ze twoa stara sie puszczała. I tym samym przypadek moze być odwrotny . Że facet był szmata wobec uczciwej kobieciny.

Pozostaw odpowiedź imperiumfinanse Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *